Aluetalojen kehittäminen ja palvelumuotoilu

Kolme muotoilutoimistoa leiriytyi kahdeksi kuukaudeksi Itä-Helsingin aluetalo Stoaan. Yhdessä tehdyt nopeat kokeilut saivat Stoan eri virastot puhaltamaan uudella tavalla yhteen hiileen.

”Tämä on ihan ihmeellistä: istumme virastopäälliköiden kanssa joka viikko säännöllisissä tapaamisissa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun puhumme virastojen olemassaolon tarkoituksesta”, oivaltaa virastopäällikkö Taina Saarinen työväenopistosta.

Saarinen on kutsuttu neljän muun virastopäällikön kanssa kuuntelemaan, mitä Itäkeskuksessa sijaitsevan Stoan kahden kuukauden koekentällä on saatu aikaan. Stoassa majaa pitävät Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, nuorisoasiainkeskus, työväenopisto, Arbis ja kirjasto saivat kevään ajaksi käyttöön kolmen muotoilutoimiston, Diagonalin, Palmun ja Pentagon Designin tähtimuotoilijatiimin. Tehtävä oli kunnianhimoinen: murretaan virastojen väliset siilot, opetellaan näkemään asiakkaiden tarpeet ja luodaan malli, jolla tulevista aluetaloista saadaan käyttäjille parempi kokemus.

Pentagon Designin Virva Haltsonen ja Palmun muotoilija Iikka Lovio kollegoineen matkustivat joka tiistai stoalaisten luo iltapäiväksi ja kysyivät loputtomasti kysymyksiä:

Voisiko näin tehdä? Tehdäänkö? Joka tiistai tehtiin. Kun havaittiin, että ihmiset eivät tiedä, mikä lukuisista sisäänkäynneistä on Stoan etuovi, päätettiin etuoveen laittaa ystävälliset opasteet. Kaksi tuntia myöhemmin Tervetuloa Stoaan -laput olivat jo liimattu lasioviin.

Nopeat liikkeet keräävät ainoastaan kiitosta Stoan väeltä. Kun kaikesta ei perusteta työryhmää vaan kokeillaan vaan, ei kallisarvoista työaikaa tai resursseja mene juuri hukkaan. Myös ne stoalaiset, jotka eivät päässeet tapaamisiin, saivat seurata kokeiluja projektia varten perustetusta Tumblr-blogista.

Stoassa tavoitteena oli luoda toimintamalli uusille aluetaloille. Prosessikaavioiden sijaan Stoaan tehtiin paremmat opasteet, otettiin tyhjää tila käyttöön lukutilaksi ja järjestettiin nuorten toiveita kuuntelemalla shakki-turnaus.

”En väheksyisi yhtään sitä, että tässä nyt askarrellaan jotain tai järjestetään pientä shakkiturnausta nuorille. Kokeiluissa löytyvät ongelmat, jotka pitää ratkaista, jotta yhteistyötä voidaan viedä isommalle skaalalle”, Lovio sanoo.